Påfågelsträdgården

I Påfågelsträdgården ersattes till slut de ursprungliga buxbomshäckarna av härdigare Spiraea japonica ’Little Princess’, som ramar in tusenskönor och violer.

Sitt namn har trädgården fått av två 1700-talsskulpturer som Hilda Munthe fört hit från hemlandet. Ibland kallas den också för Den Gula Trädgården, men gul blir den först på sensommaren när höstrudbeckian längs kanterna börjar blomma.