Alla trädgårdsrummen

Trädgårdarna på Hildasholm är Hilda Munthes verk. Så snart huset stod färdigt började hon skissa på trädgårdsanläggningar – först i närheten av gårdens byggnader, senare allt längre ut i den stora vilda naturpark som utgör tomten. Sitt trädgårdsintresse utvecklade hon redan i barndomen och hon har vuxit upp med vackra klassiska trädgårdar omkring sig i England, Frankrike och Italien.

Hildasholms trädgårdsrum är alla symmetriska i sin grundform, men sinsemellan mycket olika och inom sina ramar ganska fritt planterade. Man hittar inga exklusiva växter utan samma anspråkslösa och vardagliga blommor som vid andra hus i trakten: höstrudbeckia, luktpion, riddarsporre, fingerborgsblomma, daglilja…

Borggården

Påfågelsträdgården

Enbusketrädgården

Lövgången

Nedsänkta Trädgården

Lusthuset

”Munthes Grop”

Rosenträdgården

Fontänträdgården

Ekotemplet

Brunnsträdgården

Medicinalträdgården

Köksträdgården