Leksandsspelen

Under några somrar på 30-talet arrangerade Hilda Munthe tillsammans med sönerna stora amatörteaterföreställningar med historiska och religiösa teman, dels hemma på gården dels på det närbelägna Korstäppan.

Manus till de olika tablåerna hade de själva författat. Även kostymerna var egenhändigt tillverkade – av lakansväv, kräppapper och papp.

I dessa så kallade Leksandsspel involverades – genom kyrkan – även många ”vanliga” sockenbor, såväl barn och ungdomar som vuxna. Långt över hundra deltagare kunde medverka i föreställningarna.