Konst i kaféet

Foton och tavlor

Under sommaren pågår en mindre utställning i Hildas kafé med historiska foton från Hildasholm, en målning av Viking Munthe samt tavlor av Anna Daniels och Annika Berglöf.

Marionetter

Under somrarna när Hilda och hennes söner vistades på Hildasholm var teater och konstnärligt skapande ett stort intresse. Under denna tid tillverkades över tvåhundra marionettdockor. Dessa dockor är väl bevarade, och restaurerades varsamt år 2020. Några exempel på dem finns i glasmontrar inne i kaféet. Notera särskilt de fina detaljer som dockorna har.