Tillgänglighet

Vi har en stor och fantastisk trädgård och ett hus med en intressant historia. Tyvärr är vår tillgänglighet inte vad vi skulle önska, då Hildasholm är ett byggnadsminne som försvårar anpassningar.

Parkering

Vi har en handikapp-parkering precis utanför grinden, och det är också möjligt att då gå in genom den vita trägrinden för att komma direkt till kaféet. Övriga gäster hänvisas till parkeringen på grusplanen vid entrén till Hildsholm.

Trädgårdarna

Trädgårdarna går till viss del att nå med rullator/rullstol, och då helst med hjälp. Gårdsplanen är belagd med kullersten och gångarna i trädgården har flis eller grus som underlag.

Huset

Huset är tyvärr inte anpassat för personer med rörelsehinder och lämpar sig därför inte att besöka med rullator, rullstol eller barnvagn. I huset finns höga trösklar samt en trappa upp till övervåningen. För att komma in i huset finns en ledstång vid entrétrappan.

Ledstänger till flyglarna är under ansökan till Länsstyrelsen.

Toalett

Toalett anpassad för personer med funktionshinder finns tillgänglig.

Fotografering

Det är tillåtet att fotografera på Hildasholm för privat bruk. Det är dock inte tillåtet att använda blixt och stativ. Museiföremålen är ömtåliga, så tänk på att inte komma allt för nära. Ta också hänsyn till övriga besökare. Av upphovsrättsskäl kan enskilda verk ha fotoförbud.

Hundar

Hundar är välkomna i trädgårdarna och på kaféets uteservering.

Hildasholm med rullatorer utanför