Efterkrigstiden

När Hilda Munthe blev äldre var det yngste sonen Malcolm som övertog ansvaret för familjens fastigheter. I Wimbledon utanför London hade de Southside House, byggt i slutet av 1600-talet, och några timmars resa västerut, i Herefordshire, låg Hellens Manor med anor från tidig medeltid.

I Leksand hade både huset och trädgårdarna farit illa av bristande tillsyn under krigsåren. Tiderna var förändrade och det var inte längre lika lätt att få tag på arbetskraft för gårdens skötsel. Under 50- och 60-talen fördes en ojämn kamp mot fortsatt förfall. Dock påbörjades en restaurering av trädgårdarna för att återställa dem i sitt forna skick.

Efter Hilda Munthes död 1967 ändrade hennes söner namnet på gården till Hildasholm för att hedra sin mor.

På 70-talet öppnade Malcolm Munthe huset för guidade visningar i liten skala.

1980 skänkte han huset med alla inventarier till en nybildad stiftelse, men tillbragte även därefter somrarna på gården ända fram till sin död 1995.

1988 förklarades Hildasholm – byggnader såväl som naturparken inklusive alla trädgårdsrum – som byggnadsminne.

Under andra hälften av 90-talet genomgick Hildasholm en omfattande renovering, möjliggjord genom bidrag från Länsstyrelsen i Dalarna, EU:s strukturfonder och Länsarbetsnämnden.

Ludvig Malcolm Grane Munthe

Född 30 januari 1910 i London – Död 24 november 1995 i London.

Engelsk underrättelseofficer, militär och författare och yngste son till Axel och Hilda Munthe. Han studerade vid King’s College School i London, Stockholms högskola och London’s School of Economics.

På våren 1939 anmälde han sig som frivillig, antogs vid regementet Gordon Highlanders och påbörjade officersutbildning. Efter krigsutbrottet verkade han som underrättelseofficer i Norge och Finland. Sedan tyskarna ockuperat Norge flydde han under dramatiska omständigheter till Sverige och tjänstgjorde därefter som biträdande brittisk militärattaché här i landet. Samtidigt samordnade och bedrev han dock sabotageverksamhet mot tyskarna i Norden. Bland annat har Malcolm Munthe förknippats med den så kallade Krylbosmällen den 19 juli 1941 då ett tyskt ammunitionståg sprängdes i luften på Krylbo station. Dagen efter denna händelse utvisades han av den svenska regeringen.

Under strider i Italien i februari 1944 skadades han svårt av en granatskärva i huvudet. Han skildrar själv sina krigsupplevelser i boken Sweet is War (på svenska I krig är allt tillåtet), som utkom 1954.

Malcolm Munthe gifte sig 1945 med Anne Felicity Rea. De fick tillsammans barnen Adam (f. 1946), Guy (f. 1948) och Katriona (f. 1955).

Han var den som öppnade Hildasholm för guidade visningar och donerade gården till den stiftelse som idag står som ägare.

John Axel Viking (Peter) Munthe

Född 3 april 1908 i London – Död 18 december 1976 i London.

Konstnär och porträttmålare. Axel och Hilda Munthes äldste son. Han genomgick studier vid King’s College School i London och Stockholms högskola. Under Andra världskriget tjänstgjorde han i brittiska flottan. Hans officiella namn var John Axel Viking men han kallades vanligtvis Peter. Han var ogift och fick inga barn.