Byggnation och arkitektur

När tomten i Leksand skulle bebyggas anlitade Axel Munthe den välkände arkitekten Torben Grut. De hade lärt känna varandra när Grut några år tidigare ritat Solliden på Öland åt kronprinsessan Viktoria. Senare kunde han även foga Stadion i Stockholm till sin meritlista.

De nationalromantiska strömningarna var starka och Torben Grut med flera i hans generation hade även tagit intryck av den brittiska Arts and Crafts-rörelsens tankegångar. Ärlighet och äkthet skulle genomsyra arkitekturen. Man tog avstånd från stilblandningar och materialförfalskningar och förespråkade rena former och genuint hantverk.

Stengården utformades strikt geometriskt i en stil som påminner om svensk vasarenässans. Huvudbyggnaden murades i tegel, fick en grov fasadputs, smårutiga fönster, och ett högt valmat tak klätt med svart glaserat tegel. Två små flankerande flygelbyggnader har ett liknande utseende.

Leksands sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson från Tibble fick i uppdrag att bygga gården. Arbetet inleddes i mars 1910. Sent på hösten året därpå var bygget färdigt. Den totala kostnaden uppgick till omkring 40 000 kronor.