Medicinalträdgården

Medicinalträdgården är ett nytillskott bland Hildasholms trädgårdar. Den anlades 2004 bakom härbret och receptionslängan, där det tidigare bara fanns en tom gräsyta.

Det här är apotekarsonen Axel Munthes trädgård, anlagd med tanke på hans yrkesverksamhet som läkare.

Innanför den omgivande häcken av apotekarrosor växer ett sextiotal olika örter som genom tiderna använts i medicinskt syfte.