Lövgången

Lövgången av syrén leder från gårdsplanen fram till den lilla smidda grinden i muren mot kyrkogården. Ursprungligen var det ett ganska stort stycke åkermark mellan Hildasholm och kyrkogården, men idag har den vuxit så mycket i omfång att den krupit ända inpå muren.

Leksands kyrkogård var, enligt Axel Munthe, den vackraste i världen – ”den enda begravningsplats som förtar dödens fasa”. Själv ville han dock bli kremerad efter döden och att hans aska skulle spridas i havet utanför Pater Noster-skären på västkusten.

Grinden användes av familjen Munthe när de gick till kyrkan om söndagarna. De var trogna kyrkobesökare under vistelserna i Leksand och återfanns alltid i samma bänk i kyrkan.