Ekotemplet

Ekotemplet står på den lilla nipa, närmast norr om Fontänträdgården, som är hårdast utsatt för erosion. Väder, vind och backsvalor har grävt ur slänten tillsammans.

Några gamla starka tallar griper dock ännu så länge tag i den kvarvarande sandjorden med sina rötter och hindrar kullen från att rasa ner i sjön.