Borggården

Hildasholms ursprungliga namn, Stengården, syftar på den kullerstenslagda gårdsplanen – ”the Stone court”. Flata gångvägar av öländsk kalksten gör det lättare att ta sig från den ena sidan till den andra.

I gräsmattan alldeles intill Borggården står de säregna formklippta granarna.

På gamla fotografier från 30-talet kan man se att de har varit minutiöst klippta i många strikt symmetriska former: bollar, koner, cylindrar, spiraler…

Med stigande ålder har de dock efterhand utvecklat allt mer egen personlighet.