Munthes grop

I ravinen mellan Lusthuset och Hildasholms huvudbyggnad tronar den lilla blyskulpturen av en ängel på sin sockel av granit under lövade bågar. I marken under ängeln har vilda smådjur – fåglar, igelkottar, ekorrar… – fått sin begravningsplats.

I slänterna här anlade Hilda Munthe gårdens egen botaniska trädgård med bland annat flera olika orkidéarter hämtade ifrån skogarna runt Leksand. Av dessa återstår idag bara en ensam guckusko.