Köksträdgården

Mellan muren och den norra flygelbyggnaden återupplivades 2004 den lilla köksträdgården – på samma plats där tidigare familjen Munthe hade sin köksträdgård.

Odlingsbäddarna är djupgrävda för hand och gödslas med halmblandad kodynga som hämtas från ett jordbruk i kommunen.

Tillsammans med grönsakerna växer även snittblommor som plockas och används i vaserna inne i stora huset.