Enbusketrädgården

Tre stora rabatter med höga perenner – riddarsporre, höstflox, gullris, fackelblomster – som kantas av pelarformade barrväxter dominerar i den labyrintiska Enbusketrädgården. Några av de ursprungliga enarna finns kvar. Senare har de fått sällskap även av tujor, idegranar och ett antal nyplanterade enar. Man finner även orientvallmo, luktpioner, stjärnflocka och digitalis här, och längs muren växer solfjäderformade fruktträd.