Alla trädgårdsrummen

Trädgårdarna på Hildasholm är Hilda Munthes verk. Så snart huset stod färdigt började hon skissa på trädgårdsanläggningar – först i närheten av gårdens byggnader, senare allt längre ut i den stora vilda naturpark som utgör tomten. Sitt trädgårdsintresse utvecklade hon redan i barndomen och hon har vuxit upp med vackra klassiska trädgårdar omkring sig i England, Frankrike och Italien.

Hildasholms trädgårdsrum är alla symmetriska i sin grundform, men sinsemellan mycket olika och inom sina ramar ganska fritt planterade. Man hittar inga exklusiva växter utan samma anspråkslösa och vardagliga blommor som vid andra hus i trakten: höstrudbeckia, luktpion, riddarsporre, fingerborgsblomma, daglilja…

Borggården

Läs mer

Påfågelsträdgården

Läs mer

Enbusketrädgården

Läs mer

Lövgången

Läs mer

Nedsänkta Trädgården

Läs mer

Lusthuset

Läs mer

”Munthes Grop”

Läs mer

Rosenträdgården

Läs mer

Fontänträdgården

Läs mer

Ekotemplet

Läs mer

Brunnsträdgården

Läs mer

Medicinalträdgården

Läs mer

Köksträdgården

Läs mer