Upptäck Hildasholm med QR-kod
I trädgårdarna på Hildasholm finns mycket att upptäcka och lära.
I sommar ger vi er en möjlighet att via informationsskyltar med QR-kod få svar på några av era frågor.

Kanske funderar du över vem Hilda var?

Hon föddes 1876 och var dotter till John Pennington Mellor och hans hustru Cathrine (f. Wilson). Fadern var en förmögen engelsk köpman, bl. a ägare till en egen handelsflotta, modern amerikanska. I äktenskapet med Axel Munthe var det Hilda som hade det huvudsakliga ansvaret för deras söners uppfostran, mestadels i England. Somrarna tillbragtes dock varje år (utom under krigen) på gården i Leksand. Där formgav och anlade hon flera vackra trädgårdar och under några år på 30-talet skrev, regisserade och arrangerade hon omfattande amatörteaterföreställningar med många deltagare från orten.

Vill du läsa mer finns boken ”Doktorinnan Munthe” i museibutiken till försäljning.

Går du en visning får du veta ännu mer …..