Stort tack till: 

Stort tack till Munthes familjestiftelse, Länsstyrelsen, Barbro Osher Pro Suecia foundation och Munthes släktförening för bidrag till verksamheten. Samt även till Sensus för ert stöd.

Vi tackar Sören Hallgren och Thomas Fahlander för de fina fotografierna av interiören och till Ingela Sannesjö och Marie Folkesson på Leksands Kulturhus för fotografierna från det lokalhistoriska arkivet. Vi tackar också både Anna Cato och Gunnar Bäckström för nytagna fotografier både på det stora huset samt interiört.