Varmt tack till:

Vi tackar Sören Hallgren och Thomas Fahlander för de fina fotografierna av interiören och till Ingela Sannesjö och Marie Folkesson på Leksands Kulturhus för fotografierna från det lokalhistoriska arkivet. Vi tackar också Anna Cato för fotografier både på det stora huset samt interiört.

Stort tack även till Munthes familjestiftelse, Sensus och Länsstyrelsen för bidrag till verksamheten.