Konst

Hildasholm var inte bara ett sommarhem för Hilda Munthe och hennes två söner utan också en kreativ tillflyktsort där konsten blomstrade. Något som kan ses än idag både i huset och i trädgårdsrummen. Idag vårdas det kreativa arvet med årliga utställningar på Hildasholm.