Stiftelsen

Munthes Hildasholm ägs sedan 1980 av en stiftelse. Stiftelsens främsta ändamål är att förvalta fastighetens hus, inventarier och trädgårdar samt se till att huvudbyggnaden och trädgårdarna är öppna för besökare.

I stiftelsens styrelse ska finnas representanter från Leksands kommun, Leksands församling, donatorfamiljen, Muntheska släktföreningen samt någon med museikompetens (företrädesvis intendenten för Zornsamlingarna).

Så här ser dagens styrelse ut:

Ledamöter:

Ulf Löfwall, före detta länsantikvarie på Länsstyrelsen i Dalarna. Ordförande.
Pär Ohlsson, kulturchef i Leksands kommun och kommunens representant i styrelsen.
Fredrik Lautmann, före detta kyrkoherde, representerande Leksands församling.
Adam Munthe, från donatorfamiljen.
Sten Munthe, från Munthesläktföreningen
Henric Ancarcrona

Ersättare:
Turi Munthe, från donatorfamiljen.
Christina Engqvist, kyrkoherde i Leksands församling

För driftledningen på Hildasholm ansvarar:

Kicki Kobdock Haak, intendent
och
Ingemar Blomqvist, trädgårdsmästare