Ett tryggt besök

Hildasholm följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att det ska vara lättare att hålla avstånd:

  • Vi tillåter inte större grupper på våra visningar. Vi har därför begränsat antalet besökare som samtidigt får delta i en guidad visning.
  • I vår museibutik tänker vi på att inte få trängsel.
  • I kaféet tillåter vi endast ett sällskap i taget.
  • I den kö som kan uppstå utanför museibutik och kafé, har vi satt avståndet till 1 m mellan varje person.

För god hygien:

  • I museibutiken, vid entrén inne i stora huset, vid kaféet och vid toaletterna finns handsprit att tillgå.
  • Det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten vid toaletterna i stora husets nedre plan.
  •  Vi har infört extra rutiner för städningen av samtliga gemensamma ytor.