Foto: Sören Hallgren

Övre Hallen

Det gamla maskstungna räcket i trappan till övervåningen är av ek och lär ursprungligen komma från ett förfallet franskt kloster.

Ovanför trappan står dockskåpet. Dockorna och delar av inredningen har tillverkats av Hilda och pojkarna själva. Vissa av möblerna är dock helt skalenliga modeller från engelska möbelsnickare.

Bredvid dockskåpet står ”Marlboroughkistan”. Den skall en gång ha tillhört den engelske fältherren John Churchill, hertig av Marlborough (1650-1722).

Han skänkte den senare, fylld med kartor, till Karl XII som ett erkännande för den svenske kungens framgångar på slagfälten.

Foto: Sören Hallgren