Foto: Sören Hallgren

Musikrummet

Musikrummet var ursprungligen husets barnkammare. Väggmålning-arna är tänkta att ge intrycket av en skogsglänta, som korresponderar med de gamla tallarna utanför huset.

Ovanför Bechsteinflygeln hänger en stor oljeskiss till ett porträtt av Hilda Munthe. Den färdiga målningen finns på Southside House i Wimbledon och är utförd av Franz Lehnbach.

I Musikrummet hittar vi även en möbelgrupp tillverkad av Thomas Chippendale och en samling porträtt-fotografier av Axel och Hilda Munthes ättlingar.