Foto: Sören Hallgren

Hildas Skrivrum

Bland det första man lägger märke till när man kommer in i Hildas skrivrum är det stora porträttet av en liten flicka med långt lockigt hår och vidbrättad hatt mitt på den södra väggen.

Detta är en svartvit kopia av en målning som hänger i Southside House i Wimbledon. Originalet målades av James Sant och utsågs 1880 till ”Portrait of the Year”. Flickan på porträttet är Hilda Pennington Mellor vid tre års ålder.

Bredvid porträttet av Hilda hänger ett litet dubbelporträtt av hennes två söner. Bilden är veckad som ett dragspel – betraktar man den från höger ser man Peter, tittar man från motsatta hållet framträder Malcolm.